Persoonlijk - In de buurt - Altijd samen

Diensten

Anne-Cares biedt verschillende diensten aan zoals persoonlijke verzorging en verpleging, via alle meest voorkomende zorgverzekeraars, zoals CZ, VGZ, AOM, Zilveren Kruis, Ohra en DSW. Het is daarnaast mogelijk om via andere zorgverzekeraars zorg te krijgen. Alle informatie hierover, vindt u bij partners. Voor individuele begeleiding (WMO) kunt u bij ons terecht via de volgende gemeentes: de Peel gemeente, Sociaal domein Dommelvallei en de Gemeente Helmond. Wij passen Individuele begeleiding toe met een klein gespecialiseerd team, waarbij wij ernaar zullen streven dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, indien dat gewenst is.

U kunt uiteraard ook bij ons terecht voor advies voor bovengenoemde diensten maar ook voor persoonlijke zorg op maat. Wij begrijpen dat iedere cliënt eigen wensen en passende hulp nodig heeft. Hiervoor stellen we dan ook graag samen met u en of andere betrokkenen een op maat gemaakt zorgplan op. Zelfs voor soms zaken zoals terminale zorg staat Anne-Cares u en uw naasten bij. Wij zullen in samenspraak met de wijkverpleegkundige en de betrokken huisarts of specialist een zorgplan opstellen. Lees hieronder meer over onze diensten.

Verzorging

Anne-Cares biedt een zeer brede vorm van verzorging aan. Zo kunt u bij ons terecht voor bijvoorbeeld hulp bij het aan- en uittrekken van steunkousen, alle ADL en/of het uitzetten van medicatie. Wij komen altijd vrijblijvend een intakegesprek voeren, waaruit in samenspraak met de wijkverpleegkundige een zorgplan opgesteld kan worden voor de gewenste en benodigde verzorging. Dit zorgplan wordt opgesteld aan hand van de voorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar. Hierdoor voorkomt u vervelende situaties tussen de benodigde zorg en de afhandeling met de zorgverzekeraar.

Verpleging

Wanneer de situatie zich voordoet dat u hulp nodig heeft van professionele verpleegkundige handelingen, zoals bij complexe wondzorg, stomazorg of het injecteren van benodigde spuiten, kunnen wij in deze verpleging voorzien. Alle vormen van verpleging worden te allen tijde in samenspraak met de wijkverpleegkundige en/of desbetreffende specialist uitgewerkt, zodat u precies weet waar u aan toe bent of uw naasten aan toe zijn. Daarnaast zorgen wij er voor dat de benodigde administratieve zaken ten behoeve van de zorgverzekeraar ingediend worden, zodat u daar niet meer naar om hoeft te kijken.

Begeleiding

Wij begrijpen dat u en/of uw naasten behoefte hebben aan specialistische en persoonlijke begeleiding gedurende het zorgtraject. Ons team heeft jarenlange ervaring op het zorggebied en kan daardoor snel schakelen en op juiste wijze begeleiding bieden. Hiermee proberen wij bij te dragen aan een langdurig en plezier leef genot in huis.. De persoonlijk band tussen de cliënt en zorgverlener zorgt voor een vertrouwde huiselijke sfeer die helpt in de tijden dat deze hulp het meest nodig is.

Advies

Door jarenlange ervaring zijn wij ons ervan bewust dat de benodigde zorg per persoon verschilt. Daardoor is er geen eenduidig antwoord voor alle vraagstukken. Voor iedere vorm van zorg kunnen wij een passende oplossing aanbieden. Uiteraard bespreken we alle mogelijkheden met de zorg behoevende, de naasten en de betreffende huisarts of specialist. Als u op dit moment al met vraagstukken loopt neem dan contact met ons op zodat we u van passend advies kunnen voorzien.

Terminale zorg

Indien er een terminale indicatie is afgegeven door de betreffende huisarts, betekent dit vaak dat de laatste fase van iemands leven is aangebroken. Onze ervaring leert dat de betreffende persoon vaak niet langer dan drie maanden meer te leven heeft. In deze zware emotionele periode komt er heel veel af op de cliëntcliënt en de naasten. Gelukkig kunnen wij de zorgen voor een groot deel uit handen nemen in dit zware laatste traject. Desgewenst kunnen wij in deze situaties namelijk 12 uurs-zorg (inclusief nachtzorg) verlenen. Naast alle medische handelingen, zullen wij alle administratieve werkzaamheden voor u uit handen nemen. In samenspraak met de wijkverpleegkundige, de zorgverzekeraar en de betrokken huisarts, zullen wij het traject voor deze zorg en de benodigde zaken met de zorgverzekeraar voor u oppakken en afwikkelen.